Blogs

Ontvetter, maar welke? De ideale ontvetter

We beginnen aller eerst met het begrip ontvetten en wat dit betekent.  Onder ontvetten verstaan we het oplossen en verwijderen van verschillende verontreinigingen die kunnen bestaan uit oliën, vetten en vuil. De eisen die men stelt aan de ontvetter kunnen variëren, per bedrijf of instelling afhankelijk van het doel. Daarom zal de optimale ontvetter per bedrijf sterk verschillen.

Veiligheid op de werkplek: ontvetten zonder gezondheidsrisico

Veilige ontvetters
Het bieden van een veilige en gezonde werkplek draagt in belangrijke mate bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen betreft, heeft u als werkgever vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit de plicht om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te beschermen.

Groene aanslag verwijderen op een veilige manier

Groene aanslag verwijderen

Groene aanslag verwijderen kan soms lastig zijn. Vele bedrijven en instellingen worstelen vaak in het voorjaar met groene aanslag op trappen, paden terrassen, gravel, dakpannen, terrastegels, glas, natuursteen etc. U kunt natuurlijk een borstel gebruiken om groene aanslag van tegels te verwijderen, maar dit is natuurlijk zeer arbeid intensief.