Veiligheid op de werkplek: ontvetten zonder gezondheidsrisico

Het bieden van een veilige en gezonde werkplek draagt in belangrijke mate bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wat de blootstelling aan gevaarlijke stoffen betreft, heeft u als werkgever vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit de plicht om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te beschermen. Wordt er in uw bedrijf nog veel gewerkt met traditionele reinigingsmiddelen en ontvetters op basis van solventen (oplosmiddelen)? In de meeste gevallen zijn deze schadelijk voor mens én milieu.

U kunt er dan voor kiezen om de blootstelling eraan te beperken. Maar waarom het probleem niet aan de bron aanpakken? Met milieuvriendelijke, veilige ontvetters en reinigers zonder vluchtige organische stoffen zorgt u ervoor dat uw collega's tijdens hun werk geen gezondheidsrisico's lopen.

Gevaarlijke stoffen

Veilig werken begint met het beheersen van risico's. Bij het werken met een reinigings- of ontvettingsmiddel met schadelijke bestanddelen zoals bijvoorbeeld Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's), zijn er heel wat risico's die beheerst moeten worden. Niet zelden zijn dit soort producten (licht) ontvlambaar, wat betekent dat statische elektriciteit, open vuur en vonken te allen tijde vermeden moeten worden.

Een aantal van deze producten is bovendien irriterend en/of milieugevaarlijk en vraagt dus om speciale maatregelen voor het gebruik en de opslag ervan. Niet vreemd dat sommige ontvetters die in industriële omgevingen dagelijks worden gebruikt, op de lijst van gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen staan zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Blootstelling schadelijk, maar helaas ingeburgerd

Neem het 'onschuldige' huis-tuin-en-keuken oplosmiddel terpentine. Het is licht irriterend voor de longen, huid, ogen en bij inslikken. Langdurige blootstelling kan echter leiden tot bewusteloosheid. En inademen van terpentinedampen is schadelijk als dat frequent gebeurt.

Grootste gevaar is misschien nog wel, dat de blootstelling aan dit soort oplosmiddelen in geïndustrialiseerde landen zoals Nederland heel gebruikelijk en ingeburgerd lijkt te zijn. En dat terwijl de alternatieven om vet en andere vervuiling op een veilige, arbo-verantwoorde manier te verwijderen binnen handbereik liggen.  

Veilige ontvetters voor een veilige werkplek

In elke branche waar machines staan, moeten onderdelen gereinigd en ontvet worden. En dat gebeurt overal door mensen die allemaal aan het einde van de dag weer gezond naar huis willen.
Wanneer neemt u de volgende stap naar een veiligere werkplek voor uw medewerkers?

En vervangt u uw huidige ontvetterbak met brandbare, gevaarlijke ontvetters door een mens- en milieuvriendelijke ontvetbak in combinatie met een veilig ontvettingsmiddel? Zowel in gebruik als bij opslag brengt het een hoge mate van veiligheid en gebruiksgemak binnen uw bedrijf. Het enige wat u nodig heeft om ermee te werken is een veiligheidsbril en rubberen handschoenen.