Ontvetter, maar welke? De ideale ontvetter

We beginnen aller eerst met het begrip ontvetten en wat dit betekent.  Onder ontvetten verstaan we het oplossen en verwijderen van verschillende verontreinigingen die kunnen bestaan uit oliën, vetten en vuil. De eisen die men stelt aan de ontvetter kunnen variëren, per bedrijf of instelling afhankelijk van het doel. Daarom zal de optimale ontvetter per bedrijf sterk verschillen.

Bij veel productieprocessen treft men allerlei vervuilingen aan van o.a. wals emulsie, boor of tap oliën, lijmresten, vetten, etc. Afhankelijk van de gewenste ontvetting is uiteraard ook het type ontvetter van belang. Afhankelijk dus van de eisen van de klant kan voor de een, een tussen reiniging zijn en voor de ander de eindreiniging. Bij bijvoorbeeld maintenance onderhoud aan productie lijnen en of machines en gereedschappen is het van belang dat de materialen ontvet zijn met ontvetter die binnen  de technische dienst veilig gebruikt kan worden zonder explosie gevaar en of brandgevaar.

Veel ontvetter soorten die nu nog gebruikt worden zijn zeer gevaarlijk in gebruik, waarbij ook het personeel voorzien moet worden van persoonlijke bescherming, zoals veiligheidsbrillen, adembescherming, afzuiging, handschoenen kleding etc. Veel gebruikte ontvetter soorten binnen de maintenance zijn o.a. terpentine, remmen reiniger, solvents etc. Om  toch optimaal te ontvetten met het bestaande ontvetbak systeem kun je overschakelen op een groene variant die volkomen veilig is in gebruik en ook bij opslag en handeling. Deze ontvetter is de GS 200, en de GS staat voor green solvent. De Green solvent 200 lost snel en adequaat alle vetten en  vervuiling op, maar is ook goed inzetbaar om lijmresten te verwijderen. De Green Solvent 200 is ook prima inzetbaar in de food industrie, omdat deze voorzien is van een NSF certificaat.

Daarnaast kan men veilig reinigen en ontvetten met de bio circle liquid en met de CB 100.Beide ontvetter producten  zijn op waterbasis en kunnen gebruikt worden in onze bio-circle compact en onze bio-circle maxi. De ontvetter wordt verwarm naar 41 graden en is dan optimaal inzetbaar in werkplaatsen binnen de technische dienst, maar kan ook ingezet worden binnen productie processen in de industrie en food industrie. Beide zijn voorzien van een NSF certificaat