Disc Fluor HT-2 Grease

Fluor HT-2 Grease is een gefluoriseerd vet waaraan een anticorrosie additief is toegevoegd. Het wordt ingezet indien een vet bestand moet zijn tegen hoge temperaturen, het vet niet brandbaar moet zijn, of wanneer het wenselijk is dat het niet reageert met agressieve chemicaliën. Het vet heeft een lange smeerwerking binnen een temperatuur van -20ºC tot 288ºC.
Toepassing: 
Bakkerijmachines, pompafdichtingen- en lagersmering. Chemie industrie lagersmering. Chemisch inert, verhoogt de levensduur van belangrijke machine onderdelen en componenten. Lagers van ovens etc.