Sticker verwijderaar 874

Snel verdampend oplosmiddel met een laag vlampunt (
Toepassing: 
Verwijderd eenvoudig stickers, lijmen en kitten van harde ondergronden zoals vrachtwagens, opslagtanks en tegels.