Bio Airfresh

Verwijdert irritante geur, urinelucht, braaksellucht en GFT verwijdert stank en irritante geuren door het snel verminderen en afbreken van de materialen die de geuren veroorzaken en verwijdert hiermee dus de oorzaak van het probleem. De natuurlijke enzymen die gebruikt worden geven geen vlekken en tasten stoffen of materialen, die onbeinvloed zijn door water, niet aan. toegevoegde parfum maskeert bij gebruik direct onaangename geu gedaan en de vervuiling is verdwenen
Toepassing: 
Bio Airfresh verwijdert stank van sam menstelling zoals: melk, vis, braaksel, urine, alc cohol, nicotine, rook, uitwerpselen, kadavers enz. Het is efffectief op alle oppervlakten; inclusief zachte be ekleding, tapijt, gordijnen, schoeisel, steen, beton en n hout. Het wordt gebruikt in ziekenhuizen, verp pleeghuizen, sanitaire ruimtes, mobiele toiletten, promenad des, cafés,s hotels, telefooncellen, liften, politiec cellen, markten, enz.